Grid

The activities of research and teaching

Contact

GRID
ul. Piotrkowska 213 lok. 3
90-451 Łódź

e-mail: biuro@grid-lodz.pl

Publications

 1. Dorota Brzezińska "Wykorzystanie komputerowych metod numerycznych w projektowaniu systemów oddymiania tuneli", Konferencja Międzynarodowa "Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych" Kraków, 15-16 kwietnia 2004
 2. Dorota Brzezińska "Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej", II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. "Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków" Kielce XI 2003
 3. Dorota Brzezińska "Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych", Materiały szkoleniowe, Szkolenie dla rzeczodawców d/s. zabezpieczeń ppoż. Warszawa XI 2003
 4. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski "Wentylacja pożarowa budynków wyskokich i wysokościowych", Poradnik, Fluid Desk 2003
 5. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski "Przeciwpożarowe klapy odcinające", Instalacje Sanitarne 4, str 67-69 (2002)
 6. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski  "Pożar w dzielnicy La Defense w Paryżu", Konferencja "Nowe przepisy, nowe technologie, nowoczesna wentylacja" Targi Instalacyjne 2002, Poznań IV 2002
 7. Dorota Brzezińska  „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Materiały szkoleniowe, Szkolenie dla rzeczoznawców d/s. zabezpieczeń ppoż. Warszawa, XI 2003
 8. Dorota Brzezińska, Roman Jędrzejewski „Poradnik - Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych” Fluid Desk, Szczecin 2003
 9. Dorota Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów budowlanych w przededniu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej” Leszno, X 2003
 10. Dorota Brzezińska „Numeryczne modelowanie rozprzestrzeniania się dymu i systemów wentylacji pożarowej” II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa nt. „Bezpieczeństwo Pożarowe Budynków” Kielce, XI 2003 r.
 11. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie nowoczesnego kompleksu handlowego” Seminarium rzeczoznawców d/s zabezpieczeń przeciwpożarowych, Zakopane 1-4.04.2004 r.
 12. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie komputerowych metod numerycznych w projektowaniu systemów oddymiania tuneli”; Konferencja Międzynarodowa „Bezpieczeństwo pożarowe obiektów podziemnych” Kraków, 15-16 kwietnia 2004 r.
 13. Dorota Brzezińska „Zasady projektowania wentylacji pożarowej”, Kurs dla projektantów i rzeczoznawców „Wentylacja pożarowa budynków wysokich i wysokościowych”, 14 października 2004 r.
 14. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie technik komputerowych w projektowaniu systemów oddymiania na przykładzie Wielofunkcyjnej Hali Sportowo-Widowiskowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 25-27, 3/2004
 15. M. Skaźnik, D. Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem wielokondygnacyjnych pasaży handlowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 4, 1/2005
 16. Dorota Brzezińska „Wentylacja pożarowa obiektów użyteczności publicznej – nowelizacja przepisów we Francji” Ochrona Przeciwpożarowa str. 48, 1/2005
 17. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych do projektowania systemów bezkanałowej wentylacji pożarowej” Ochrona Przeciwpożarowa str. 30, 2/2005
 18. Dorota Brzezińska „Zabezpieczenie przed zadymieniem klatek schodowych w budynkach średniowysokich” Ochrona Przeciwpożarowa str. 35, 3/2005
 19. W. Baranowicz, D. Brzezińska „Faktyczny wpływ stanu obiektu na rozmiar szkody wynikającej z pożaru – analizy symulacji komputerowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26, 4/2005
 20. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie symulacji komputerowych przy projektowaniu systemów oddymiania”  Seminarium szkoleniowe dla rzeczoznawców, Poznań 21-22 czerwca 2005 r.
 21. Dorota Brzezińska „Parametry krytyczne pożaru a możliwość prowadzenia ewakuacji” Seminarium dla rzeczoznawców „Ochrona przeciwpożarowa – szkolenie w zakresie ewakuacji” Warszawa 27.01.2006 r.
 22. Dorota Brzezińska „Symulacje komputerowe jako podstawa złagodzenia warunków technicznych dla projektowanych i modernizowanych budynków” Seminarium dla rzeczoznawców, Łódź, 24 listopada 2006 r.
 23. Dorota Brzezińska „Wpływ zarządzania ochroną przeciwpożarową na przewidywany czas ewakuacji” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Organizacja ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy” Katowice, 18 maja 2007 r.
 24. Dorota Brzezińska „Oddymianie pożarowe obiektów widowiskowych – symulacje metodą CFD” Konferencja szkoleniowa naukowo-techniczne SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów widowiskowych” Warszawa, 11-12 czerwca 2007 r.
 25. Dorota Brzezińska „Rozprzestrzenianie się dymu. Poprawność wykonania symulacji CFD” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 3/2008
 26. Dorota Brzezińska „Modelowanie rozwoju pożaru i rozprzestrzeniania się dymu w jednoprzestrzennych halach magazynowych” Seminarium dla rzeczoznawców „Bezpieczeństwo pożarowe wielkokubaturowych obiektów logistycznych”, Łódź, 9-10.10.2008 r.
 27. Dorota Brzezińska „Wymagania w zakresie wentylacji i oddymiania dla obiektów hotelowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Krynica Zdrój, 23-25.10.2008 r.
 28. Dorota Brzezińska „Oddymianie obiektów hotelowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 32, 4/2008
 29. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi inżynierii bezpieczeństwa pożarowego przy spełnianiu wymagań dla budynków wysokich wynikających z przepisów techniczno – budowlanych i przeciwpożarowych” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 19-22.03.2009 r.
 30. Dorota Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Konferencja SITP „Zabezpieczenie przeciwpożarowe obiektów przemysłowych,  Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.
 31. Dorota Brzezińska „Kryteria i procedury związane z oceną poprawności wykonania symulacji komputerowych” Seminarium szkoleniowe p.t.: „Wybrane aspekty inżynierii bezpieczeństwa pożarowego - rozwiązania zamienne i zastępcze”, Dobczyce, 28-29 kwietnia 2009 r.
 32. Dorota Brzezińska „Projektowanie wentylacji pożarowej w obiektach atrialnych – przykłady projektowe” Warsztaty SITP „Projektowanie wentylacji pożarowej” 19-20 maja 2009
 33. Dorota Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej w aspekcie nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych”, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Bezpieczeństwo pożarowe budynków w aspekcie zmian w przepisach przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych oraz stosowanych urządzeń przeciwpożarowych”, Kielce, 16 października 2009 r.
 34. Dorota Brzezińska „Zastosowanie technik modelowania pożarów w ocenie zagrożenia pożarowego elektrowni nuklearnych” Konferencja Naukowo-Techniczna „Przeciwdziałanie poważnym  awariom  przemysłowym”, Bełchatów 26-27 listopada 2009 r.
 35. Dorota Brzezińska „Projektowanie systemów wentylacji pożarowej a nowelizacja przepisów techniczno-budowlanych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 34, 4/2009
 36. Dorota Brzezińska, Krzysztof Machowski „Ochrona przed zadymieniem klatek schodowych” Ochrona Przeciwpożarowa str. 29-34, 1/2010
 37. Dorota Brzezińska, Piotr Smardz „Testy systemów oddymiania z wykorzystaniem gorącego dymu” Seminarium dla rzeczoznawców, Zakopane, 17-20.03.2010
 38. Dorota Brzezińska, Piotr Smardz „Próby odbiorowe z użyciem gorącego dymu” Ochrona Przeciwpożarowa str. 26-30, 2/2010
 39. Dorota Brzezińska „Bezpieczeństwo techniczne Atmosfery wybuchowe w przemyśle” IX Konferencja Naukowo – Techniczna, Bronisławów, 11-12 października 2010 r.
 40. Dorota Brzezińska „Oddymianie obiektów po nowelizacji przepisów techniczno-budowlanych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr  7-8 (2010) 279-282
 41. Dorota Brzezińska „Oddymianie atriów cz.1 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 9 (2010) 323-327
 42. Dorota Brzezińska „Oddymianie atriów cz.2 ” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 11 (2010) 424-428
 43. Dorota Brzezińska „Oddymianie hal widowiskowo-sportowych” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12 (2010) 467-472
 44. Dorota Brzezińska „Wykorzystanie narzędzi CFD do weryfikacji skuteczności i poprawności działania urządzeń przeciwpożarowych” „Zmiana sposobu użytkowania obiektów pofabrycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe”, Łódź, 21 i 22 października 2010 r.
 45. Dorota Brzezińska, Dariusz Ratajczak „Wentylacja oddymiająca w garażach” Ochrona Przeciwpożarowa str. 18-23, 3/2010
 46. Dorota Brzezińska, Robert Kopciński, Janusz Januszewski „Praktyczne wykorzystanie techniki CFD do oceny bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” X Konferencja Techniczno-Naukowa „Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle”,  Łódź, 19 i 20 września 2011 r.
 47. Dorota Brzezińska, Piotr Tofiłło „Modelowanie rozwoju pożarów – stan wiedzy na dziś i kierunki rozwoju na jutro” Ochrona Przeciwpożarowa str. 5-11, 4/2011
 48. Dorota Brzezińska, Robert Kopciński, Janusz Januszewski „Ocena bezpieczeństwa pożarowego elektrowni” Energetyka Cieplna i Zawodowa str.32-36, 10/2011
 49. Dorota Brzezińska, Piotr Tofiłło „Najnowsze możliwości modelowania funkcjonowania systemów wentylacyjnych za pomocą technik CFD” Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja nr 12 (2011)